މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު ޓީބީއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

Follow @loamaaOnline
None

-


މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިިވަރަކު ޓީބީ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ އެ ދަރިވަރު ޓީބީއަށް ޕޮޒިިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ޕްރޮޓޮކޯލާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ސުކޫލުގެ އެހެން ދަރިވަރުން ޓީބީއަށް ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އަހަރަކު 150 އާއި 200 އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ޓީބީ ޖެހިގެން މީހުން ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ.


ތަފާތު ހިޔާލު، އެއްތަނަކުން

ތަފާތު މައުލޫތަކުގެ އެކި ލިޔުންތަކާއި ހިޔާލު، ތަފާތު ލިޔުންތެރިންގެ ނަޒަރުން. ތިޔަބޭފުޅުން ޝައުގުވެރިވާ މައުލޫމާތާއި ލިޔުންތަކާއި ވާހަކަތައް އަދި ތަޖުރިބާތައް އެއްތަނަކުން.

ފޮލޯ ކޮށްލުމަށް

  1. Twitter
  2. Facebook
  3. LinkedIn
  4. TikTok